Liczba odwiedzin strony: 51149 Osób na stronie: 4
 

Hinc Piotr, Hinc Dorota, adwokaci. Kancelaria
adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 197 poz. 1431 - Wymagania, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia wyszynkowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2) (Dz. U. z dnia 25 października 2007 r.) Na podstawie art. 9a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: §   1.  1. Rozporządzenie określa:   1)   wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych podlegające sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych;   2)   szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych. 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do naczyń wyszynkowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności. 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o naczyniu wyszynkowym, należy przez to rozumieć pojemnik pomiarowy przeznaczony do określania objętości cieczy sprzedawanej do natychmiastowej konsumpcji, z wyłączeniem produktów leczniczych. §   2.  1. Na naczyniach wyszynkowych powinny być naniesione w sposób trwały i wyraźny następujące oznaczenia i znaki:   1)   oznakowanie zgodności, w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm. 4) ), dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz numer jednostki notyfikowanej;   2)   nazwa lub znak producenta;   3)   numer certyfikatu badania typu WE, jeśli ma to zastosowanie;   4)   pojemność nominalna naczynia;   5)   oznaczenia identyfikacyjne, w szczególności numer fabryczny, jeżeli ma to zastosowanie. 2. Na naczyniach wyszynkowych mogą być umieszczone oznaczenia maksymalnie trzech objętości w taki sposób, aby były wyraźnie widoczne i...
Monitor Polski 2005 Nr 25 poz. 353 - Wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Nowaka
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Nowaka (M.P. z dnia 26 kwietnia 2005 r.) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446), wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Nowaka za czyn określony we wniosku z dnia 6 września 2004 r. przedłożonym przez adwokata Dariusza Tokarczyka - pełnomocnika oskarżycieli prywatnych Jacka Musiała oraz Andrzeja Kupieckiego.
KRS 0000334893 - EKOLAN INWESTYCJE SP. Z O.O. ANP SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EKOLAN INWESTYCJE SP. Z O.O. ANP SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-08-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WIELKOKACKA 2 81-611 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
586-224-22-87 220852230 0000334893
KRS 0000334892 - KNOW HOW SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KNOW HOW SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHEŁMOŃSKIEGO 255 31-348 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
945-213-02-08 (b/d) 0000334892
KRS 0000334891 - "DURANGO SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DURANGO SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-08-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOSIARZY 37/38 02-953 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
951-229-14-65 141972656 0000334891
KRS 0000334890 - TESSONICS POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TESSONICS POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZATORSKA 78/7 51-215 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334890
KRS 0000334889 - SWISS KISS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SWISS KISS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-08-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
128C 22-220 HANNA HANNA WŁODAWSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000334889
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Bydgoszcz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Hinc Piotr, Hinc Dorota, adwokaci. Kancelaria adwokacka
radca prawny kujawsko-pomorskienotariusz kujawsko-pomorskiekomornik kujawsko-pomorskieagencja / skład celny kujawsko-pomorskieuczelnia prawnicza kujawsko-pomorskieprawnik kujawsko-pomorskieprawnikReklama